Ladda hemma stödet

Ladda hemma stödet är ett investeringsstöd för installation av en laddbox / laddstation till din elbil. Passa på att installera en laddbox hemma och få tillbaka 50 % av investeringen.

Förutsättningar för bidrag kring installation av laddbox i hemmet

Bidraget kan sökas av privatpersoner som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt. Laddpunkten måste installeras på en fastighet som du, som ansöker om bidraget äger eller har nyttjanderätt till.

Du kan endast få stöd för en (1) laddpunkt per fastighet.

Laddpunkten måste vara förberedd för elmätning på lämpligt sätt.

Laddutrustningen skall vara utrustad med uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2, enligt europeisk standard EN 62196-2.

Du får bidrag för hälften av kostnaderna för den installerade laddutrustningen och arbetskostnaden för att installera laddpunkten.

Det går ej att kombinera detta bidrag med ansökan om ROT för samma arbete.

Man kan som mest få tiotusen kronor (10.000:-) i bidrag per fastighet.

Mellan 2018 och 2020 ska 90 miljoner kronor fördelas årligen för det här bidraget. Regeringen kan dock besluta om justeringar i stödet under perioden och det är inte Naturvårdsverket som beslutar hur länge satsningen pågår.