Byte av elradiator

Ovan prisexempel gäller demontering av befintlig elradiator samt montering och inkoppling ny elradiator (E8501083) från LVI - INSTALLERAT & KLART!*.

Specifikation: LVI Yali Digital, 400V, 750W, 500x800 mm


Tänk på följande vid val av elradiator (element):

Vilken effekt behövs på elradiatorn?


*I installerat & klart ingår elradiator samt demontering av befintlig elradiator, montering och inkoppling av ny elradiator till befintlig framdragen el från elcentral. Vid montering i våtutrymme tillkommer en kostnad för montering av jordfelsbrytare. En bilkostnad tillkommer på 450:- upp till 20 km (resa utöver 20 km debiteras med 50 kr/mil). Kostnad för eventuell åtgärd av brister i befintliga elinstallationer samt elcentral på grund av ej fackmannamässigt utförda installationer tillkommer. Alla priser är inklusive moms och ROT-avdrag.