Fuji Electric ROG-09 LVCN

Gäller luftvärmepump ROG-09 LVCN/RGG-09 LVCB från Fuji Electric inkl installation - INSTALLERAT & KLART!*.

5 års garanti

Rekommenderad yta: 35-160 m²

Kompakt och lättplacerad golvmodell

Enzymfilter för sundare inomhusmiljö

Anpassad för vårt nordiska klimat – värmer ända ner till -30 °C


*I installerat & klart ingår luftvärmepump ROG-09 LVCN/RGG-09 LVCB samt installation och inkoppling på befintlig förberedd el (jordad anslutning krävs). Montering på väggkonsol (max 1,5 meter från mark). Isolerade kopparrör upp till 5 meter. Kanaler i vit plast. En håltagning i normal vägg med träfasad / lättbetong. Resa max 30 km från Uppsala centrum (reskostnad utöver 30 km tillkommer). Kostnad för eventuell åtgärd av brister i befintliga elinstallationer samt elcentral på grund av ej fackmannamässigt utförda installationer tillkommer. Alla priser är inklusive moms och ROT-avdrag.