Fuji Electric RSG-09 KMCB

Gäller luftvärmepump RSG-09 KMCB/ROG-09 KMCBN från Fuji Electric inkl installation - INSTALLERAT & KLART!*.

5 års garanti

Tystgående

Fjärrkontroll

Möjlighet till appstyrning

Tillverkad för vårt nordiska klimat

10-gradersfunktion för underhållsvärme


*I installerat & klart ingår luftvärmepump RSG-09 KMCB/ROG-09 KMCBN samt installation och inkoppling på befintlig förberedd el (jordad anslutning krävs). Montering på väggkonsol (max 1,5 meter från mark). Isolerade kopparrör upp till 5 meter. Kanaler i vit plast. En håltagning i normal vägg med träfasad / lättbetong. Resa max 30 km från Uppsala centrum (reskostnad utöver 30 km tillkommer). Kostnad för eventuell åtgärd av brister i befintliga elinstallationer samt elcentral på grund av ej fackmannamässigt utförda installationer tillkommer. Alla priser är inklusive moms och ROT-avdrag.