Fuji Electric RSG-12 KMCB

Gäller luftvärmepump RSG-12 KMCB/ROG-12 KMCBN från Fuji Electric inkl installation - INSTALLERAT & KLART!*.

5 års garanti

Rekommenderad yta: 25-145 m²

Fjärrkontroll

Möjlighet till appstyrning

Mycket hög värmekapacitet ända ner till -30 °C

Tystgående


*I installerat & klart ingår luftvärmepump RSG-12 KMCB/ROG-12 KMCBN samt installation och inkoppling på befintlig förberedd el (jordad anslutning krävs). Montering på väggkonsol (max 1,5 meter från mark). Isolerade kopparrör upp till 5 meter. Kanaler i vit plast. En håltagning i normal vägg med träfasad / lättbetong. Resa max 30 km från Uppsala centrum (reskostnad utöver 30 km tillkommer). Kostnad för eventuell åtgärd av brister i befintliga elinstallationer samt elcentral på grund av ej fackmannamässigt utförda installationer tillkommer. Alla priser är inklusive moms och ROT-avdrag.