Säkerhet

Våra elektriker / tekniker utför installation av säkerhetssystem åt våra kunder i Uppsala, Stockholm och Mälardalen. Allt från mindre installationer hos privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar till större uppdrag åt byggentreprenörer, fastighetsägare och aktörer inom offentlig sektor.

Vårt erbjudande inom säkerhet omfattar installation av passagesystem, inbrottslarm, kameraövervakning (CCTV), brandlarm, porttelefon och nödbelysning.

Våra referenser