Underhållsservice värmepumpar

Är det ett akut ärende? Ring oss vardagar mellan kl 07-16 på tel 018-16 06 00


Våra värmepumpstekniker utför felsökning, reparation, service och underhåll av befintliga värmepumpsanläggningar.

För optimal funktion och lång livslängd krävs löpande underhållsservice av din värmepump. Vi rekommenderar en fullständig genomgång minst vart tredje eller vartannat år men beroende på yttre omständigheter kan det vara lämpligt att utföra oftare. Underhåll din värmepump - det lönar sig!

Vi är ett auktoriserat serviceombud för Nibe och Bosch värmepumpar men utför även service av värmepumpar från Fujitsu och IVT.


Intresserad av att installera en ny värmepump eller byta ut din gamla? Läs mer om värmepumpar

Zonkarta underhållsservice värmepumpar


Inom zon 1


1995:- inkl moms


Inom zon 2


2495:- inkl moms


Inom zon 3


2995:- inkl moms


Inom zon 4


3495:- inkl moms


Inom zon 5


3995:- inkl moms

 

Kontakta oss så berättar vi mer