Kraft & Automation

Vi levererar och installerar kompletta helhetslösningar i hela Mälardalen i nära samarbete med marknadsledande leverantörer. Vi är specialister inom industrimontage / instrumentmontage, elkraftsmontage / ställverksmontage, automationslösningar / styrsystem, tele-, data-, larm- och fiberinstallationer samt service / underhåll.

Våra kunder finns framförallt inom Processindustrin (läkemedel, kemi, stål, papper, massa) och Energisektorn (värme, vatten, biogas, kärnkraft) men även inom offentlig sektor (vård, forskning, utbildning).

Kontaktpersoner

Referensprojekt