Sallén kraft & automation

Vi levererar och installerar kompletta helhetslösningar i hela Mälardalen i nära samarbete med marknadsledande leverantörer. Vi är specialister inom industrimontage / instrumentmontage, elkraftsmontage / ställverksmontage, automationslösningar / styrsystem, tele-, data-, larm- och fiberinstallationer samt service / underhåll.

Våra kunder finns framförallt inom Processindustrin (läkemedel, kemi, stål, papper, massa) och Energisektorn (värme, vatten, biogas, kärnkraft) men även inom offentlig sektor (vård, forskning, utbildning).

/ Mikael Eriksson, Affärsområdeschef Kraft & Automation

Vi erbjuder elinstallation inom …

Industri

Vi är specialister på elinstallation inom processindustrin (läkemedel-, kemi-, stål-, papper- och massaindustrin)

Energi

Vi är specialister på elinstallation inom energisektorn (värme, vatten, biogas och kärnkraft)

Infrastruktur

Vi är specialister på elinstallation inom infrastruktur (transport, kommunikation, IT, energi)

Kontaktpersoner kraft & automation

Referensprojekt kraft & automation