Sallén service

Vi erbjuder elinstallationer i samband med ny-, om- och tillbyggnad av mindre arbeten, både företag och privatkunder, samt garanti-, service- och underhållsarbete
av befintliga anläggningar. Vi har många års erfarenhet och en bred kompetens bland våra elektriker. Tillsammans med kunden tar vi fram skräddarsydda
lösningar.

Vi är specialister inom installation, felsökning och reparation av elanläggningar samt garanti-, service- och underhållsarbete. Våra kunder finns inom offentlig / privat
sektor, kontor och hotellverksamhet, kommersiell verksamhet, bostadssektorn samt privatpersoner.

Vi erbjuder elinstallation inom …

Service / underhåll

Garantiarbeten

Felsökning / reparation

Kontakta oss

Fyrisborgsgatan 2, Uppsala

Vallgatan 11, Solna

Vardagar 07.00 – 16.00

Kontaktpersoner service / eftermarknad

Referensprojekt service / eftermarknad