SALLÉN TELECOM

Vi erbjuder kompletta helhetslösningar som omfattar installation av nätverk, fiber, wifi och inomhusnät för mobiltäckning. Vi utför allt ifrån enklare installationer i
form av komplettering av jack i en befintlig anläggning till större och mer komplicerade fiber- och mobilnätsanläggningar. Precis som i all annan verksamhet arbetar vi
med de bästa leverantörerna av hårdvaror för att kunna leverera system som alltid fungerar.


Vi är specialister inom nätverk, fiber, wifi och inomhusnät för mobiltäckning och våra kunder finns i offentlig och privat sektor, kontor och hotellverksamhet,
kommersiell verksamhet samt bostadssektorn.

Vi erbjuder elinstallation inom …

Inomhusnät för mobiltäckning

Nätverk

Fiber

Wifi

INOMHUSNÄT FÖR MOBILTÄCKNING

Vi vet vad som krävs för att på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt designa och installera en effektiv och stabil systemlösning för en kvalitativ inomhustäckning för mobiltelefoni. Vi har under många år samlat på oss värdefulla erfarenheter med avseende på förstudier, design, installation och underhåll. Detta tillsammans med vårt tydliga arbetssätt, som bygger på nära relationer och tydlig samverkan med våra beställare och övriga entreprenörer, skapar vi förutsättningar för kvalitativa och effektiva projekt.

/ Andreas Bigl, Affärsområdeschef Telecom

Varför dålig inomhustäckning?

Modernt byggande med energitäta fönster och ytterväggar medför hög dämpning och stora svårigheter för mobiltelefoner och tjänster att fungera optimalt och tillfredställande inomhus.

Egen inomhustäckning för mobilen

Med egen inomhustäckning skapas en eller flera dominerande celler som säkerställer att mobiltelefonen eller den bärbara datorn får tillgång till en optimal signalnivå från vald operatör.

Bättre arbetsmiljö

En optimal inomhustäckning medför även att din mobiltelefon sänder och mottager på lägsta uteffekt. Detta medför …

> Bättre Batteritid > Färre avbrott och tappade samtal > Enkelt och driftsäkert

Studier har även visat att egen inomhustäckning sänker SAR-värdet med upp till 95%.

Kontaktpersoner telecom

Referensprojekt telecom