Kontakta oss

Sallén Elektriska AB

Box 916, 751 09 Uppsala  |  Org.nr 556071-2167  |  Plusgiro 442200-2  |  Bankgiro 233-8226

Telefon 018-16 06 00  |  E-post info@sallen.se

Huvudkontor Uppsala, Hansellisgatan 1, 754 50 Uppsala  |  Filialkontor Solna, Vallgatan 11, 170 67 Solna

Ledning / Stab

Affärsområde Entreprenad

Affärsområde Service