Om oss

Sallén Elektriska AB har funnits i Mälardalen sedan 1950 och vi är idag 350 medarbetare med en omsättning på 700 miljoner kronor. Vårt huvudkontor är beläget i Uppsala och sedan ett antal år tillbaka finns vi även lokalt representerade i Stockholm via vårt filialkontor i Solna. Vi erbjuder våra kunder elinstallationer över hela Mälardalen, allt från mindre servicearbeten till större entreprenadprojekt. Genom lång erfarenhet och gedigen kompetens vet vi vad som krävs för ett lyckat arbete, oavsett uppdrag.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt erbjudande till våra kunder och oavsett vad du behöver hjälp med ligger vårt fokus på långsiktighet, kvalitet och trygghet - vilket det gjort ända sedan starten 1950. Utvecklingen av nya tekniker går allt fortare och kravspecifikationer från beställare blir alltmer invecklade, vilket kan innebära svårigheter för de aktörer som inte tänker framåt men även möjligheter för de som ligger i framkant - det gör vi och det tänker vi fortsätta att göra.

 

Välkommen till Sallén Elektriska - din lokala elinstallatör sedan 1950

Vår vision

Vår vision - ”FÖR MER EFFEKT - HELT ENKELT!” - ska förmedla vårt åtagande mot våra kunder att vi alltid ska sträva efter att överträffa förväntningar genom god service och hög kvalitet på det vi levererar. Vi ska arbeta med långsiktiga mål och vi skall alltid vara flexibla i vårt arbete mot målet - nöjdare kunder. Vår ambition är att alltid ligga i framkant när det gäller kompetens, nya tekniker och nya metoder.

Vår värdegrund

Respekt

Vi visar respekt för varandra och behandlar alla lika. Vi är öppna för varandras åsikter och vi håller vad vi lovar.

Kvalitet

Vi utför vårt arbete med hög kvalitet och känner stolthet för det vi levererar. Vi strävar efter ständig förbättring.

Ansvar

Vi tar ansvar för vårt arbete, vår prestation och vårt resultat. Vi är engagerade, oavsett uppgift.

Tillsammans

Vi når bättre resultat genom samarbete och öppen dialog. Tillsammans skapar vi långsiktighet och trygghet - idag och imorgon.

CSR / SPONSRING

Gemenskap och medkänsla. Det är viktiga begrepp för oss på Sallén Elektriska och varje år ger vi vårt stöd till olika projekt eller hjälporganisationer som arbetar för både vuxna och barns hälsa och trygghet i samhället. Vi vill vara en arbetsgivare som bryr sig, inte bara om våra egna medarbetare utan även samhället och vår omvärld.

Som lokalt företag tycker vi även att det är viktigt att vara med och ta ansvar för vår stad. Därför har vi i vårt samhällsengagemang valt att sponsra lokalt verkande aktiviteter och organisationer. Vi vill bidra till en levande stad med många möjligheter och vi vill genom en aktivt och synligt sponsorengagemang stärka vårt varumärke, vara en positiv kraft och verka för en attraktiv kultur- och idrottsstad.

SALLÉN OCH GDPR

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Det övergripande syftet med den nya förordningen är att säkerställa och förstärka individens rätt till skydd av personuppgifter.

För att anpassa oss till GDPR har vi uppdaterat vår integritetspolicy. I policyn beskriver vi bland annat vilka typer av personuppgifter vi hanterar och hur länge vi sparar dem, vilka rättigheter du har gällande dina personuppgifter, och hur du kan kontakta oss i dataskyddsfrågor.

Sallén Elektriska Integritetspolicy >>
Sallén Elektriska Integritetspolicy för Arbetssökande >>