Elinstallation

Våra elektriker utför elinstallationer åt våra kunder i Uppsala, Stockholm och övriga Mälardalen, allt från mindre uppdrag hos privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar till större entreprenadprojekt åt byggentreprenörer, fastighetsägare och aktörer inom offentlig sektor. Våra elektriker har en lång erfarenhet och gedigen kompetens och vi vet vad som krävs för ett lyckat arbete, oavsett uppdrag.


Vårt erbjudande åt byggentreprenörer, fastighetsägare och aktörer inom offentlig sektor omfattar installationer inom allt från lågspänning till högspänning, kraftförsörjning (ställverk och centraler) och reservkraft (dieseldriven och UPS) samt byggström.

Kontakta oss så berättar vi mer