Byte av parkarmatur

Ovan prisexempel gäller parkarmatur (E7760361) från A-collection vid byte på befintlig belysningsstolpe - INSTALLERAT & KLART!*.


*I installerat & klart ingår parkarmatur samt installation och inkoppling på befintlig belysningsstolpe (max 4 m ovan mark) till befintlig elcentral. En bilkostnad tillkommer på 450:- upp till 20 km (resa utöver 20 km debiteras med 50 kr/mil). Kostnad för eventuell åtgärd av brister i befintliga elinstallationer samt elcentral på grund av ej fackmannamässigt utförda installationer tillkommer. Alla priser är inklusive moms och ROT-avdrag.