Utfasning av lysrör 2023

Vad innebär det att tillverkningen av lysrör innehållande kvicksilver förbjuds under 2023 och vad behöver jag som fastighetsägare eller hyresgäst i en fastighet hålla koll på?

Under 2023 påbörjas utfasningen av lysrör på den europeiska marknaden. Förbudet av lysrör innehållande kvicksilver grundar sig i två EU-direktiv - Ekodesigndirektivet och RoHS-direktivet. Kompaktlysrör och T5-cirkel fasas ut den 24 februari 2023 och T5-, T8-lysrör fasas ut 24 augusti 2023. Efter dessa datum får nya lysrör innehållande kvicksilver inte importeras eller tillverkas inom EU men lysrör som redan är installerade eller lagerförda får dock fortsatt användas/säljas.

Allt som allt berör lysrörsutfasningen, enligt Belysningsbranschens beräkningar, 17 miljoner befintliga armaturer under de kommande fem åren. Dessa finns i skolor, kontor, sjukhus, stormarknader, industilokaler, idrottshallar och andra lokaler. Det är med andra ord hög tid att börja fundera på hur utfasningen av lysrör skall gå till i din fastighet och kanske framförallt när.

Måste jag ta ner alla mina gamla lysrörsarmaturer efter att förbudet träder i kraft?

Nej, det behöver du inte göra men det är vår rekommendation att du redan nu börjar titta på ett utbyte av dina gamla lysrörsarmaturer till nyare och modernare LED-armaturer. Det får som sagt fortsatt säljas av det som finns i lager hos återförsäljare runt om i Sverige och Europa men det kommer inte att tillverkas eller importeras några nya.

Utöver förbudet, finns det några ekonomiska vinster med att byta från traditionella lysrörsarmaturer till LED?

Absolut! Att byta ut dina befintliga lysrörsarmaturer är i de allra flesta fall en mycket lönsam affär över tid, dels genom att LED har en längre livslängd och dels genom en minskad energianvändning samt ett minskat underhåll. Återbetalningstiden på en investering i en omställning till LED-armaturer från lysrör uppskattas vara endast ett par år i de flesta fall - inte minst nu med stigande elpriser i Sverige.

 


BILD. En lokal med 150 st lysrörsarmaturer som brinner 10 tim/dygn, 365 dagar om året och som har en betydligt kortare livslängd än LED. Skulle man byta till en ny modern LED-armatur ökar inte bara ljusflödet utan energikostnaden mer än halveras. Lägger du där till en smart belysningsstyrning så kan du komma ner ytterligare i förbrukning. En lönsamhetsberäkning som tar hänsyn till investeringskostnad, armaturens livslängd, driftkostnad och underhållskostnad visar på en återbetalningstid (payoff) på ca 2 år.

Hur går utbytet till?

STEG 1

Vi hjälper er att inventera och kontrollera status på din anläggning eller fastighet.

STEG 2

Vi genomför en konverteringsberäkning där vi ger förslag på en ersättningsmodell.

STEG 3

Vi överlämnar en offert på ett utbyte av era befintliga lysrörsarmaturer till moderna LED-armaturer.

STEG 4

Efter godkänd offert upprättas en utbytesplan där vi kommer överens om hur och när utbytet kommer att ske.

Kontakta oss så berättar vi mer