Byte av takarmatur

Ovan prisexempel gäller takarmatur (E7502545) från Airam vid byte på befintlig ledning - INSTALLERAT & KLART!*.


*I installerat & klart ingår takarmatur samt installation och inkoppling i befintlig apparatdosa till befintlig elcentral. En bilkostnad tillkommer på 450:- upp till 20 km (resa utöver 20 km debiteras med 50 kr/mil). Kostnad för eventuell åtgärd av brister i befintliga elinstallationer samt elcentral på grund av ej fackmannamässigt utförda installationer tillkommer. Alla priser är inklusive moms och ROT-avdrag.