Felsökning och service av el

Har du något elfel som är svårt att identifiera, som blinkade lampor, ett vägguttag eller en strömbrytare som slutat fungera, en säkring som går hela tiden eller att jordfelsbrytaren löser ut? En auktoriserad elinstallatör kommer hem till dig och hjälper dig att identifiera felet*.

Är felet av enklare karaktär och går att avhjälpa direkt på plats med det material och verktyg som finns så gör elektrikern detta. Om felet inte går att avhjälpa direkt återkommer vi med ett kostnadsförslag och bokar en tid för när felet kan åtgärdas.


*Tjänsten avser felsökning och service av elanläggningar i Uppsala med omnejd. Kostnad: 487 kr per timme inkl ROT-avdrag (ord. 695 kr/tim). En bilkostnad tillkommer på 470 kr upp till 20 km (resa utöver 20 km debiteras med 50 kr/mil). Alla priser är inklusive moms. Lägsta debitering 1 timme. Kostnad för material/produkt tillkommer. Utförda timmar inkl material/produkt faktureras efter avslutat arbete.