Felsökning och service av värmepumpar

Är det ett akut ärende? Ring oss vardagar mellan kl 07-16 på tel 018-16 06 00


Har du ett fel på din värmepump som är svårt att identifiera eller önskar du en genomgång och service av din värmepump? En auktoriserad värmepumpstekniker kommer hem till dig och hjälper dig att identifiera felet och/eller genomför en service*.

Är felet av enklare karaktär och går att avhjälpa direkt på plats med det material och verktyg som finns så gör teknikern detta. Om felet inte går att avhjälpa direkt återkommer vi med ett kostnadsförslag och bokar en tid för när felet kan åtgärdas.

Våra värmepumpstekniker utför felsökning, reparation, service och underhåll av alla typer av värmepumpar - bergvärme, frånluftsvärme, luft-vattenvärme och luft-luftvärme.

För optimal funktion och lång livslängd krävs löpande underhållsservice av din värmepump. Vi rekommenderar en fullständig genomgång minst vart tredje eller vartannat år men beroende på yttre omständigheter kan det vara lämpligt att utföra oftare. Underhåll din värmepump - det lönar sig!

Vi är ett auktoriserat serviceombud för Nibe och Bosch värmepumpar men utför även service av värmepumpar från Fujitsu, Panasonic och IVT.


Intresserad av att installera en ny värmepump eller byta ut din gamla? Läs mer om värmepumpar!


*Tjänsten avser felsökning och service av värmepumpar i Uppsala med omnejd. Kostnad: 697 kr per timme gäller inkl ROT-avdrag (ord. 995 kr/tim). En bilkostnad tillkommer inom Zon 1: 750 kr, inom Zon 2: 1250 kr, inom Zon 3: 1750 kr, inom Zon 4: 2250 kr, inom Zon 5: 2500 kr, inom Zon 6: 2750 kr. Alla priser är inklusive moms. Lägsta debitering 1 timme. Kostnad för material/produkt tillkommer. Utförda timmar inkl material/produkt faktureras efter avslutat arbete.