IN Eltest

Hur elsäker är din bostad eller din fastighet?

Var rädd om nära och kära – dolda elfel kan vara livsfarliga. Elinstallationer är en färskvara och det borde vara en självklarhet att se över dem regelbundet. IN Eltest (tidigare EIO ELTEST) är en grundlig elbesiktning som ger dig besked om hur elsäkert ditt hem är och den tekniska statusen på din bostad eller fastighet, dvs. har du en säker elanläggning.

Du får ett protokoll som tydligt visar om bostaden eller fastigheten uppfyller gällande föreskrifter. Upptäcks problemområden hjälper vi även till att åtgärda felen om så önskas. När eltestet är utfört och eventuella fel är åtgärdade får du ett kvalitetsbevis på fastighetens goda elstandard och en skylt som placeras på gruppcentralen. Kvalitetsbeviset är värdefullt, inte minst om bostaden eller fastigheten ska säljas.

Med lång erfarenhet av elbranschen så vet vi att det finns många felaktiga och farliga anläggningar där ute som behöver kontrolleras!

Beställ IN Eltest och få status på din elanläggning!

Frågor & svar om IN Eltest

Varför bör jag elbesikta mitt hem?

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall att någon förolyckas. Det luriga med elinstallationer är att du oftast inte kan se riskerna med blotta ögat och eftersom det är du som är ansvarig för elanläggningen i din bostad, bör du låta en elinstallatör åtminstone en gång göra en elbesiktning av din anläggning. Tänk på att även nya elinstallationer som är felaktigt utförda kan vara förödande för liv och egendom.


Hur går IN Eltest till?

Testet är en grundlig besiktning. Elinstallatören testar centralen och säkringar, kollar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Den tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska standard. Visar testet att din elanläggning inte är säker eller att den kan bli bättre, kan elinstallatören lämna kostnadsförslag på åtgärderna.


Får jag ett kvitto eller ett intyg på att min bostad är eltestad?

När eltestet är utfört får du ett protokoll som visar eventuella anmärkningar på din elanläggning. Du får även en dekal som placeras på centralen när alla eventuella 
fel är åtgärdade. Protokollet är värdefullt, inte minst om bostaden ska säljas. Endast medlemmar i Installatörsföretagen (IN) får utföra IN ELTEST.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER