IN Eltest

Hur elsäker är din bostad eller din fastighet?

Var rädd om nära och kära – dolda elfel kan vara livsfarliga. Elinstallationer är en färskvara och det borde vara en självklarhet att se över dem regelbundet. IN Eltest (tidigare EIO ELTEST) är en grundlig elbesiktning som ger dig besked om hur elsäkert ditt hem är och den tekniska statusen på din bostad eller fastighet, dvs. har du en säker elanläggning.

Du får ett protokoll som tydligt visar om bostaden eller fastigheten uppfyller gällande föreskrifter. Upptäcks problemområden hjälper vi även till att åtgärda felen om så önskas. När eltestet är utfört och eventuella fel är åtgärdade får du ett kvalitetsbevis på fastighetens goda elstandard och en skylt som placeras på gruppcentralen. Kvalitetsbeviset är värdefullt, inte minst om bostaden eller fastigheten ska säljas.

Med lång erfarenhet av elbranschen så vet vi att det finns många felaktiga och farliga anläggningar där ute som behöver kontrolleras!

Beställ IN Eltest och få status på din elanläggning!

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER