Solceller till bostadsrättsförening eller fastighet

Alla fastighetsägare är väl medvetna om att elförbrukningen utgör en stor del av fastighetens löpande driftkostnader under ett år. I En bostadsrättsförening brukar den gemensamma elförbrukningen gå till exempelvis tvättstuga, trappbelysning, utebelysning och andra gemensamma ytor.

För många bostadsrättsföreningar och fastigheter kan det vara en bra investering i solpaneler på taket. Genom att installera solceller i bostadsrättsföreningen eller på fastighetens tak ökar ni sannolikt fastighetsvärdet samtidigt som ni minskar ni fastighetens klimatavtryck och får en starkare miljöprofil. Det ligger också i hyresgästernas intresse då solceller innebär sänkta avgifter. Låt våra experter hjälpa er att börja producera solel!


Hos oss på Sallén får du en kontaktperson genom hela affären, certfierade installatörer, snabba leveranser och bästa totalpris.


 Fördelar med solceller i brf

Bostadsrättsföreningar och andra fastigheters intresse för solceller har aldrig varit högre. Med förnybar energi och egenproducerad solel kan fastigheten få ner den årliga driftkostnaden - oavsett om det gäller en kommersiell fastighet (handel, kontor, hotell) eller en bostadsrättsförening.

Det går även att sälja överskottselen till elbolagen och få ner kostnaderna ytterligare. Föreningar som säljer sin överskottsel kan ha rätt till en skattereducering. Om summan inte överstiger 30 000 kronor kan försäljningen av överskottet momsbefrias.

Har ni planer på att renovera i fastigheten kan det vara en bra idé att även installera solceller i samma veva. Det blir ett bra nyttjande av kostnader för byggnadsställningar och liknande.  

"VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER!"

Ulf Bonnedahl, Säljare solel

Att tänka på inför solceller i en BRF/fastighet

Det finns en del saker att tänka på och ha med i beräkningar när det kommer till förutsättningar för solceller på fastigheten. Vilka möjligheter ni har för att kunna producera solel beror på:

Takets storlek
Hur stor takytan är avgör hur mycket solpaneler man behöver och kan ha. Hur stor plats kan solpanelerna kan få på ett tak kan ge en uppskattning om hur mycket el ni skulle kunna producera. Med solcellsanläggningens storlek kan ni också uppskatta besparingen vad gäller elkostnader i fastigheten och medlemmarna i föreningen.

Solläget
Huruvida i vilket väderstreck taket exponeras för solljus är också en faktor att ta hänsyn till när det kommer till solceller. Beroende på omgivningen, såsom skog och andra närliggande fastigheter, får vissa fastigheters tak mer skugga än andra. För att få ut maximal effekt av fastighetens solpaneler behöver solläget och placeringen av panelerna tas i beräkning.

Elanvändningen i fastigheten
Hur mycket el förbrukar ni idag? Ju större förbrukning ni har desto mer besparingar kan ni göra med solenergi.

Takets skick
Finns det planer på att rusta upp taket? Det är en bra idé att utföra en planerad takrenovering innan ni installerar solceller. Solceller har en livslängd på ca 25-30 år och ni vill ju att taket ska hålla lika länge!

 

Solcellsinstallation med Sallén Elektiska

Vi på Sallén hjälper er brf eller fastighet att installera och montera solceller. Ni får en kontaktperson genom hela affären, certifierade solcellsinstallatörer, snabba leveranser och bästa totalpris. Installera solpaneler till din fastighet eller bostadsrättsförening, kontakta oss idag!

Vanliga frågor om solceller till bostadsrättsförening eller fastighet

Behöver man söka bygglov för att installera solceller i en brf?

Allt som oftast behövs inget bygglov för solceller. Det kan dock krävas bygglov när det kommer till K-märkta byggnader eller om solcellsanläggningen inte skulle följa byggnadens form. Det är alltid bäst att kontakta kommunen för att vara på säkra sidan och veta vad som gäller för just er fastighet.

 

Kan en bostadsrättsförening få investeringsstöd för solceller?

I dagsläget finns det inte längre något investeringsstöd för bostadsrättsföreningar som vill installera solceller. Det finns däremot möjlighet att få skattereduktion för brf:er som säljer sin överskottsel. Skattereduktionen uppgår till 60 öre per kWh.

 

Kontakta oss så berättar vi mer