Installera solceller i Uppsala

Med solceller på din fastighet producerar du din egna hållbara och miljövänliga solenergi med hjälp av solens strålar - grön el.

Sedan den 1 januari 2021 får du som väljer att installera solceller / solpaneler ett Grön teknik avdrag. Avdraget för investeringar i solenergi innebär att du som privatperson får ett direkt avdrag om 20% på installation av solceller och 50% på installation av solcellsbatterier direkt på fakturabeloppet (precis som andra rotavdrag).


Från och med den 1 januari 2023 är Grön teknik-avdraget för installation av solceller 20 procent.

Tidigare var avdraget 15 procent. Läs mer om Grön teknik-avdraget »


Vi hjälper dig från rådgivning till färdig installation av dina nya solcellsanläggning.

Solceller på ditt tak - steg för steg!

1. Du som kund fyller i vårt formulär "Installationsförfrågan" och bifogar så mycket information som möjligt om din fastighet som underlag för projektering och framtagande av en offert.

2. Vi utför en projektering av din blivande solcellsanläggning inklusive energi- och vind/snölastberäkningar.

3. En offert skickas till dig där du har möjlighet att komplettera med ytterligare information och eventuella kommentarer.

4. När vi är överens om offertens innehåll accepterar du offerten.

5. En leverans- och installationsplanering genomförs samtidigt som material beställs och en föranmälan skickas in till ditt elnätsbolag.

6. Montage och driftsättning av din solcellsanläggning.

Härliga nyheter! Nu är ditt tak redo för att producera grön och hållbar solel!


 

MEDLEM I SVENSK SOLENERGI

Svensk Solenergi jobbar aktivt för en hög standard på solcellsinstallationer och en trygg arbetsmiljö. Som en del av det arbetet har Svensk Solenergi utarbetat ett certifieringsprogram. Certifierade montörer håller hög nivå i montagearbetet och har högt säkerhetsmedvetande. Det ger en extra trygghet för dig som kund.

VÄLJ EN CERTIFIERAD INSTALLATÖR

Solcellsbranschen är en snabbt växande bransch där kvaliteten på installationer kan variera. Som ett led i Svensk Solenergis arbete för hög kvalitet i branschen utformar och genomför de personcertifieringar. En säker arbetsplats och en väl utförd installation skall vara självklart när ni väljer oss på Sallén Elektriska - ett medlemsföretag hos Svensk Solenergi med certifierade montörer.

Frågor & svar om solceller

Vad påverkar mest vid dimensioneringen av min solcellsanläggning?

1. Tillgänglig yta på ditt tak

2. Befintlig elförbrukning

3. Huvudsäkringens storlek

4. Ekonomin i investeringen

5. Lutning och riktning på ditt tak


Hur ser den optimala placeringen av mina solceller ut?

Solceller producerar som mest el på årsbasis om de placeras i söderläge med en lutning på 30–40 grader. Du kan dock placera solceller i öst- och västläge med en lutning på 10–70 grader utan större förluster i elproduktion. Endast om ditt tak vetter mot norr bör du överväga att inte placera solceller på taket.


Hur lång tid tar en installation av en solcellsanläggning?

Normalt sett tar en solcellsinstallation ca 2-3 dagar från materialleverans till färdig anläggning. För att lägga igång anläggningen behöver ditt elnätsföretag koppla in solcellerna till elnätet, vilket normalt sett tar ytterligare 2-3 veckor.


Hur mycket solceller behöver jag till mitt hus?

Hur mycket solceller du behöver till ett hus beror på den årliga elförbrukningen samt storleken på huvudsäkringen. En tumregel är att maximalt installera lika många Watt solceller som storleken på sin huvudsäkring x 690, och inte fler watt än din årliga elförbrukning i kWh.

Exempel: En villa med en huvudsäkring på 16 A har därmed möjlighet att installera cirka 11 kW solceller.


Kräver solceller bygglov?

I normala fall krävs inget bygglov för solceller. Så länge dina solpaneler följer takets lutning och inte är integrerade i taket, alternativt monteras fristående på marken, är solceller bygglovsfritt. Andra regler för bygglov till solceller kan dock gälla om ditt område är detaljplanerat eller om huset solcellerna installeras på är kulturhistoriskt värdefullt.

Läs mer om solceller och bygglov på Uppsala kommuns hemsida.


Kan jag använda el från mina solceller vid strömavbrott?

Nej, i normala fall kan du inte använda el från dina solceller under strömavbrott. Växelriktaren slås nämligen av när spänningen från elnätet går ner på grund av säkerhetsskäl. Du kan dock bygga ut dina solceller så att de fungerar under strömavbrott med ett system för ödrift.

För att kunna använda solceller under strömavbrott behöver du en växelriktare med ödrift, ett solcellsbatteri, en avskiljare från elnätet samt ett eget jordtag.


Producerar min solcellsanläggning el även under vintern?

Ja, solceller producerar el även under vintern, dock i små mängder jämfört med sommaren. Från november till januari producerar din solcellsanläggning uppskattningsvis 5 procent av den årliga elproduktionen.


Får jag sälja el från min solcellsanläggning?

Ja, om du har en solcellsanläggning som producerar mer el än vad du själv kan använda går det att sälja överskottet till ett elhandelsbolag. Det elbolag du väljer att sälja din el till ersätter dig per inmatad kWh och säljer sedan vidare elen till andra användare på elnätet.


Vad krävs för att få sälja min överskottsel?

1. Du behöver en nätansluten solcellsanläggning.

2. Du behöver en elmätare som mäter både inmatad och uttagen el.

3. Du behöver ett produktionsavtal hos ett elbolag som köper överskottsel.


Vilket pris får jag när jag säljer min överskottsel?

Elhandelsbolag betalar vanligtvis spotpris, dvs marknadspriset för el, för solel de köper av solcellsägare. Vissa elbolag erbjuder utöver spotpriset även ett påslag på 5 – 15 öre per kWh. Förutom ersättning från elhandelsbolaget tillkommer även ersättning från nätägaren och staten för såld solel.


Hur mycket egenproducerad solel får jag sälja?

Du får sälja hur mycket solel du vill, men det finns det gränser på hur mycket solel man får sälja innan man tappar vissa skatteförmåner. En tumregel är att du inte bör producera mer solel än vad din villa totalt förbrukar på ett år, och inte sälja mer än 30 000 kWh årligen.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER