Solcellsbatteri Huawei Luna 2000

Med ett solcellsbatteri kan du öka din egenanvändning samtidigt som du minskar belastningen på elnätet.

Solcellsbatterier gör att du kan lagra den överskottsel som din solcellsanläggning producerar under dagen för användning på kvällen när solen har gått ned. Det gör att du bättre kan matcha din produktion med din konsumtion och generellt få mer egenanvändning ur dina solceller.


Enkel installation

Skalbar från 5-30 kWh

Snabb idrifttagning

Säker och pålitlig cell av litiumjonfosfat


*Prisexemplet gäller en standardinstallation av ett komplett grundpaket Solcellsbatteri Huawei Luna2000 5kWh inkl moms och skattereduktion Grön teknik. Grön teknik-avdrag uppgår till 50% av kostnaden för material och arbete. Grön teknik beräknas schablonmässigt till 97% av totalpriset. 3% beräknas vara frakt, resor och projekteringstid. OBS! Dessa batterimoduler passar enbart till hybridväxelriktare från Huawei. Gäller endast privatpersoner.

Kontakta oss så berättar vi mer