CSR / Sponsring

Gemenskap och medkänsla. Det är viktiga begrepp för oss på Sallén Elektriska.

Varje år ger vi vårt stöd till olika projekt eller hjälporganisationer som arbetar för både vuxna och barns hälsa och trygghet i samhället. Vi vill vara en arbetsgivare som bryr sig, inte bara om våra egna medarbetare utan även samhället och vår omvärld.

Som lokalt företag tycker vi även att det är viktigt att vara med och ta ansvar för vår stad. Därför har vi i vårt samhällsengagemang valt att sponsra lokalt verkande aktiviteter och organisationer. Vi vill bidra till en levande stad med många möjligheter och vi vill genom en aktivt och synligt sponsorengagemang stärka vårt varumärke, vara en positiv kraft och verka för en attraktiv kultur- och idrottsstad.

Ett urval av våra samarbeten

Kontaktperson CSR / Sponsring