Easee Home och Easee Charge laddbox är säljstoppad

Elsäkerhetsverket har fattat beslut om försäljningsförbud gällande Easee Home och Easee Charge.

Totalt har sex av de vanligaste modellerna på marknaden granskats vilket har lett till ett beslut om försäljningsförbud.

Varför förbud att säljas?

Enligt Elsäkerhetsverket är anledningen till försäljningsförbudet att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för. Easee Home och Easee Charge har en elektronisk lösning av jordfelsbrytare i stället för en elektromekanisk. Det finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut när och som den ska.

Vad innebär förbudet?

Enligt Elsäkerhetsverket ska tillverkaren återta laddboxarna som fått försäljningsförbud från sina återförsäljare. Beslutet innebär också att tillverkaren är skyldig att åtgärda brister på redan installerade laddboxar. Vilken typ av åtgärder som kommer att tas är upp till tillverkaren att kommunicera ut och verkställa.

Hur ska du som privatperson tänka nu?

Enligt Elsäkerhetsverket är det upp till tillverkaren att återkoppla till oss som installatör om ett åtgärdsförslag. Elsäkerhetsverket uttalar sig inte om någon vidare rekommendation i ärendet utan det är tillverkarens ansvar att åtgärda bristerna. Elsäkerhetsverket säger att de förstår att det finns en oro hos privatpersoner i den här frågan, men tillverkare som får den här typen av negativa besked brukar i regel vara snabba med att tillmötesgå de krav som ställs.

Kan jag fortsätta ladda min bil trots försäljningsförbud?

Elsäkerhetsverkets granskning har inte visat att bristerna leder till omedelbar personskada eller sakskada, på ett sådant sätt att ett försäljningsförbud med återkallelse från konsument är motiverat. Det enkla svaret är JA enligt Elsäkerhetsverket, men att du gör det med viss vaksamhet fram tills att produkten åtgärdats. Innebörden av beslutet är att Easee ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att laddboxarna blir säkra att använda.

Innebär försäljningsförbudet att jag får användningsförbud på min laddbox?

Nej, ett försäljningsförbud är inte detsamma som användningsförbud. Om en produkt skulle få så kallat användningsförbud skulle Elsäkerhetsverket besluta om återkallelse av produkten, dvs. tillverkaren skulle tvingas återta produkten.

Vad händer nu?

Vi har säljstoppat Easee Home och Easee Charge, bevakar ärendet och inväntar direktiv från tillverkaren.

Vi förstår att det uppkommer många frågor gällande Elsäkerhetsverkets säljstopp av laddboxarna Easee Home och Easee Charge. I nuläget har vi dock ingen mer information i ärendet än att vi inväntar besked från tillverkaren. Läs mer på Elsäkerhetsverket

Har du frågor eller funderingar?