Nytt beslut i Easee-ärendet

Pressmeddelande från Elsäkerhetsverket (2024-04-22)

Elsäkerhetsverket har beslutat att åtgärder inte behöver genomföras på redan installerade laddboxar av modellerna Easee Home och Easee Charge. Beslutet grundas på att risken för fel av allvarlig karaktär är så låg att det inte är proportionerligt att kräva praktiska åtgärder på redan installerade laddboxar.

- Vi bedömer att de möjliga fel som kan uppstå med berörda laddboxar i nuläget inte innebär en allvarlig risk för skada på person eller egendom, säger Per Samuelsson, chef för avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket.

 

Vad innebär detta för dig som kund till Sallén?

Elsäkerhetsverkets beslut innebär att ingen åtgärd krävs på din installerade Easee laddbox. Elsäkerhetsverket säger dock att du bör vara observant på eventuella fel med din laddbox och i så fall anmäla dem till tillverkaren.