Senaste nytt i ärendet med Easee

Vi får frågor kring ärendet med Easee och försäljningsförbudet gällande deras laddboxmodeller Home och Charge. Med anledning av detta ger vi här en kort beskrivning av vad som nu händer i ärendet.

Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten efter att ha överklagats. Båda parter, Easee och Elsäkerhetsverket, har möjlighet att yttra sig i målet till dess att domstolen har ett tillräckligt underlag för att fastställa en dom.

14 mars 2023

Elsäkerhetsverket fattade beslut om ett försäljningsförbud gällande laddboxmodellerna Easee Home och Easee Charge.

17 mars 2023

Beslutet överklagades av Easee och överlämnades till Förvaltningsrätten i Karlstad. När ärendet ligger i Förvaltningsrätten har både Easee och Elsäkerhetsverket möjlighet att yttra sig i ärendet vilket pågår för närvarande.

14 juni 2023

Parallellt med ärendet i Förvaltningsrätten inkom Easees åtgärdsförslag till Elsäkerhetsverket. Förslaget gäller hur Easee avser att åtgärda redan installerade laddboxar.

24 juli 2023

Den 24 juli lämnade Elsäkerhetsverket sitt svar på Easees yttrande och Elsäkerhetsverket fortsätter att bestrida företagets överklagande. Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten och när domstolen anser att de har ett tillräckligt underlag kommer domslut kunna fastställas. Ett mål i förvaltningsrätten avgörs oftast genom skriftlig handläggning men ibland kan det bli aktuellt att komplettera den skriftliga utredningen med en muntlig förhandling.

11 augusti 2023

Arbetet om åtgärder för laddboxar fortsätter. Elsäkerhetsverkets krav på Easees åtgärdsplan för laddboxar Home och Charge har inlämnats enligt beslutet. Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida.

 

Vad innebär detta för dig som kund till Sallén?

Elsäkerhetsverkets beslut innefattar ett försäljningsförbud, men ett försäljningsförbud innebär inte ett användningsförbud. Som framgår av Elsäkerhetsverkets information på deras hemsida går det fortfarande att använda laddboxarna enligt tillverkarens anvisningar.

Risken för tillbud är enligt Elsäkerhetsverket inte större än att tillverkaren har 3 månader på sig att ta fram en åtgärdsplan och ytterligare 9 månader på sig att genomföra den. Easee har tagit fram en åtgärdsplan som Elsäkerhetsverket nu granskar. Svar förväntas överlämnas till Easee först efter det att Förvaltningsrätten fått svar i ärendet den 24 juli och ett eventuellt avhjälpande är inte möjligt innan vi får direktiv från Easee.

Enligt Elsäkerhetsverket har de elinstallatörer som installerat laddboxarna inte gjort något fel. Det är ett stort antal laddboxar som är berörda och det ligger i allas intresse att det blir en korrekt och enhetlig hantering av ärendet.

Läs gärna mer på Elsäkerhetsverkets hemsida här.