24 oktober 2018

Skyddsombudets dag

Idag, den 24 oktober, är det Skyddsombudets dag. En dag som uppmärksammar våra skyddsombud och deras viktiga insatser med att ständigt förbättra och utveckla arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

Bengt Görling, Huvudskyddsombud, vad gör ett skyddsombud och vad innebär rollen?

Ett skyddsombud arbetar och verkar för att ständigt förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Det är en person som är vald av sina arbetskamrater att bli facklig förtroendeman och ska ha ett extra öga för arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudets uppgift är att arbeta övergripande med skyddsfrågor och verka för att en tillfredsställande arbetsmiljö säkerställs, vare sig det gäller den fysiska eller den psykosociala arbetsmiljön. Vi som skyddsombud finns där för våra kollegor och för oss själva såklart.

Vad gör ni för skillnad och för vem?

Vi som skyddsombud är utbildade i arbetsmiljöfrågor, vilket gör att vi har en förmåga att uppmärksamma saker som andra medarbetare kanske inte ser. För även om varje medarbetare var för sig är ansvariga för sin arbetsmiljö så är det lätt att en del saker på arbetsplatsen blir slentrianmässiga och då är det extra viktigt att bli påmind om riskerna som finns. Alla vinner på en bra arbetsmiljö.

Hur ser du på rollen som skyddsombud?

Det är en viktig och ansvarsfull uppgift. Vi som skyddsombud får en chans att påverka arbetsmiljön för våra medarbetare och få den till att bli bättre. Det är ett utvecklande uppdrag där man ständigt lär sig nya saker tillsammans med sina kollegor.

”Det är viktigt att vara rädd om sig själv så att man skapar förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv.”

 

Klas Wallsten, KMA-ansvarig, hur ser vi som arbetsgivare på skyddsombudets roll?

Som arbetsgivare har vi alltid huvudansvaret för våra medarbetares arbetsmiljö men det är i samverkan med skyddsombuden och genom deras iakttagelser som arbetsmiljöarbetet drivs framåt. Några av bolagets övergripande mål är noll allvarliga olyckor, minskat antal arbetsmiljöolyckor samt ökat antal inrapporterade riskobservationer.

För att vi ska kunna säkerställa en sund och säker arbetsmiljö krävs det att vi som företag arbetar systematiskt med att kartlägga, planera, förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser. I detta arbete har våra skyddsombud en central roll.

”Tillsammans kan och ska vi öka riskmedvetenheten hos våra medarbetare.”

 

Niklas Sundberg, Projektledare Entreprenad, hur ser du som projektledare på skyddsombudets roll?

Skyddsombudets roll är viktig på alla våra arbetsplatser. Att ha skyddsombud som uppmärksammar problem i arbetsmiljön på våra arbetsplatser skapar trygghet för våra medarbetare. Som projektledare rör vi oss ute på projekten så ofta vi kan, men vi kan inte vara ute på plats hela tiden. Våra skyddsombud ser det dagliga arbetet och har ett extra öga för säkerhetsfrågor.

”Vi har alla ett eget ansvar för arbetsmiljön, men med skyddsombudens utbildning och erfarenhet kan de lyfta problem som vi andra kanske inte hade upptäckt. Det är värdefullt.”