Nu börjar Sallén sälja solceller

Allt fler av Sveriges husägare överväger att skaffa solceller på taket. Dels för att för att minska sin klimatpåverkan och dels för att få lägre driftskostnader.

Vi på Sallén har sedan länge sålt solcellsanläggningar i samband med entreprenadprojekt men själva installationen har då utförts av underentreprenörer. Nu kör vi alltså igång med försäljning och installation i egen regi. Våra kunder är allt från privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar till byggentreprenörer och fastighetsägare.

"Flera potentiella synergier"

Ansvarig säljare och serviceledare för vår vår satsning på förnybar energi i form av solenergi är Ulf Bonnedahl. Ulf har flera års erfarenhet av både försäljning och installation av solcellsanläggningar.

Solceller efterfrågas av allt fler kunder på marknaden och med Ulf med på tåget tar vi ett stort kliv mot målet att vara en av Uppsalas och Mälardalens ledande solcellsinstallatörer, säger Henrik Karlsson, Servicechef Uppsala. Det finns även flera potentiella synergier med befintliga produkter inom vårt nuvarande tjänsteutbud, där kanske den tydligaste kopplingen är till elbilsladdning.

Det känns som att energifrågan diskuteras allt mer ute bland konsumenterna och viljan att vara "självförsörjande" lockar många, fortsätter Ulf Bonnedahl, Serviceledare och ansvarig säljare solceller. En ökad medvetenhet tillsammans med regeringens investeringsstöd - Skattereduktion Grön teknik - gör att det känns helt rätt att vi på Sallén nu tar klivet in på solenergimarknaden.
 

"Mälardalens ledande solcellsinstallatör"

Vi är inte riktigt där än men genom snabba leveranser, hög installationskvalitet, rätt pris och en tydlig servicemedvetenhet genom hela affären hoppas vi snart vara där.