Auktoriserat serviceombud NIBE

Är du i behov av service, felsökning, reparation eller underhåll av din NIBE värmepump? Anlita ett auktoriserat serviceombud!

Regelbunden underhållsservice är en investering som ökar livslängden på din värmepump. För att din värmepump ska fungera optimalt och för att du ska få ut mesta möjliga effekt behöver du ta hand om din värmepump genom att genomföra återkommande service och underhåll.

Vi rekommenderar att du investerar i en service vartannat eller var tredje år för att säkerställa driften, men beroende på yttre omständigheter kan det ibland vara lämpligt att utföra oftare. Förutom tryggheten i att du vet att din pump alltid fungerar får du en effektivare pump och därmed lägre uppvärmningskostnader.

 

Vad ingår i en underhållsservice?

En service innehåller bland annat kontroll av:

- eventuellt läckage eller missljud

- värmepumpens kompressor och köldmediets gasnivå

- eventuella driftstörningar (i maskiner som har larmlogg)

- samtliga temperaturgivare

- köldbärarflöde och värmebärarkrets samt justering vid behov

- filter och rengöring vid behov

- nivå i expansionskärl och påfyllning vid behov

Vidare innehåller en service bland annat luftning av:

- varmvattenberedare och ledningar

Samt optimering av:

- kompressorns funktion (köldmediesystemet)

- värme- och varmvatteninställningar för att säkerställa optimal drift och effektivitet

Du som kund får en kopia av kontrollrapporten med aktuell driftstatus och kontrollåtgärder.

 

Boka underhållsservice

En värmepump är tekniskt avancerad med en mängd olika komponenter som behöver samverka optimalt för att säkerställa en hög effektivitet. Under den kallare delen av året är det extra viktigt att din värmepump presterar på topp - varje dag! En service vartannat eller var tredje år räcker för att säkerställa optimal funktion, men beroende på yttre omständigheter kan det ibland vara lämpligt att utföra oftare. En underhållsservice kostar från 1.995 kr.

Boka din underhållsservice idag!