Dolda elfel kan vara livsfarliga!

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall att någon förolyckas.

Har elinstallationen i din bostad passerat bäst-före-datum? Det luriga med elinstallationer är att du oftast inte kan se riskerna med blotta ögat. Eftersom du som anläggninginnehavare är ansvarig för elen i din bostad, bör du låta en elinstallatör göra en elbesiktning av din anläggning - Ett eltest. Tänk också på att även nya elinstallationer som är felaktigt utförda kan vara förödande för liv och egendom.


Är du intresserad av att göra en elbesiktning av ditt hem? Läs mer om IN Eltest!


Testet är en grundlig besiktning. Elinstallatören testar centralen och säkringar, kollar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Den tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska standard. I din hand får du ett utförligt protokoll. Du ser om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till, antingen för att anläggningen ska uppfylla gällande föreskrifter eller för att öka komforten. Visar testet att din elanläggning inte är säker eller att den kan bli bättre, kan elinstallatören lämna kostnadsförslag på åtgärderna.

Låt elinstallatören gå husesyn

Passa på att fråga elinstallatören om tips för säkrare el. Vill du vara riktigt på säkra sidan låter du installatören gå igenom din bostads elinstallationer och åtgärda det som kan behövas, till exempel att montera petskyddade uttag och installera jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare anses förhindra nio elolyckor av tio.

Att ha ett besiktningsprotokoll gällande elinstallationerna i din bostad är en fördel i samband med en eventuell försäljning. Det ligger både i säljarens och köparens intresse att informera om, respektive bli informerad om, alla eventuella fel och defekter som en fastighets elanläggning är behäftad med.

[Källa: Installatörsföretagen]

Kontakta oss så berättar vi mer