Vad inom el får man göra själv?

När det kommer till elarbeten så finns det tydliga lagar och regler för vad man får och inte får göra själv. Självklart är alltid bäst att anlita en registrerad och kvalificerad elektriker för alla typer av elarbete i hemmet, men det finns några enklare saker du kan göra själv om du har bra koll på hur man gör.

Får man byta vägguttag och strömbrytare själv? Vad får man för straff om man drar/kopplar el själv? Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller!

 

Koppla el själv? Dessa elarbeten får du göra

Enligt elsäkerhetslagen som trädde i kraft den 1 juli 2017 så är det tillåtet att utföra ett par mindre elarbeten i sitt eget hem. De elarbeten du får göra själv är:

Byta ut en trasig proppsäkring och återställa en utlöst automatsäkring

Byta glödlampor och lamphållare

Montera skarvsladdar, strömbrytare och stickproppar

Laga eller byta ut skadade delar på skarv- och apparatsladdar

Byta ut en befintlig strömbrytare eller vägguttag för högst 16 ampere, som är monterad i en separat kapsling eller dosa

Att du får göra dessa elarbeten själv är dock förutsatt att du vet vad du gör och att du är säker på att det är i linje med de krav som ställs på en säker elinstallation. Du får alltså byta vägguttag och strömbrytare själv, men inte på uttag och strömbrytare med mer än 16 ampere. Elarbetet ska också kunna kontrolleras i efterhand. Om du känner dig osäker på hur du ska göra eller inte säkert vet hur din el funkar så ska du alltid anlita en elektriker.

Mer avancerade elarbeten än dessa måste enligt elsäkerhetslagen alltid göras av ett registrerat elinstallationsföretag. Det betyder att du som icke-auktoriserad aldrig får utföra dessa installationer, även om du anser att du vet vad du gör.

 

Konsekvenser av att dra el själv

Att dra och koppla el själv är olagligt av en anledning. Felaktigt dragen el kan orsaka allvarliga skador för både människor och ditt hem, både under själva installationen och när du sedan använder elen. Elen kan leda till bland annat brand, kortslutning och elstötar som i värsta fall är livshotande för både dig och andra. Det kan också leda till skador på andra elektriska apparater i hemmet och kräva kostsamma reparationer.

 

Straff för att dra el själv

Att välja att dra el själv i stället för att anlita en auktoriserad elektriker är alltså olagligt, och straffet kan bli fängelse och böter. Om din otillåtna elinstallation orsakat skador på andra eller deras egendom så kan du självklart även bli straffad för detta och tvingas betala ersättning/skadestånd.

 

Dra el själv - försäkring

Det är viktigt att notera att om du utför elarbeten själv och något går fel, kan ditt försäkringsskydd upphöra. Du kan alltså inte räkna med att ditt försäkringsbolag kommer ersätta några skador som uppstått på grund av att du otillåtet kopplat el själv.

 

Sallén Elektriska utför dina elarbeten

Sammanfattningsvis så ska du alltså anlita en professionell elektriker för alla större elinstallationer och reparationsarbeten i hemmet. Det är också rekommenderat att anlita en elektriker för att säkerställa att mindre elarbeten utförs på ett säkert och korrekt sätt, om du är osäker på om du kan utföra dem själv.

Sallén Elektriska är ett auktoriserat elinstallationsföretag med över 70 år i elektricitetens tjänst. Våra elektriker och tekniker är vana vid att utföra alltifrån mindre elinstallationsuppdrag hos privatpersoner till stora entreprenadprojekt, och hjälper dig gärna med alla dina elinstallationer och elarbeten. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!