Kontrollera elsäkerheten i din bostad

Säkerheten i hemmet bör aldrig underskattas, särskilt när det gäller dina elinstallationer. Genom regelbunden elbesiktning får du full insikt och kontroll över din bostads fasta elinstallationer och kan snabbt åtgärda fel och förhindra olyckor.

 

Vad är en elbesiktning

En elbesiktning (IN Eltest) är en noggrann undersökning av en bostad/fastighets elektriska installationer och system. Under besiktningen går en auktoriserad elbesiktningsman genom hela din elanläggning med syfte att identifiera och rapportera eventuella brister eller faror som kan leda till elektriska fel, brand eller andra olyckor. Besiktningen ska alltid utföras av en legitimerad elbesiktningsman med goda kunskaper kring elektricitet- och säkerhetsregler.

 

När ska man göra en elbesiktning?

Det finns ingen strikt tidpunkt eller frekvens för när en besiktning måste utföras, men det finns vissa situationer där det starkt rekommenderas. Det gäller bland annat:

När du planerar att köpa eller sälja en bostad

För dig som äger en bostad som inte besiktigats på ett par år

När du misstänker att något inte fungerar som det ska

För personer som planerar att köpa eller sälja en bostad ger en elbesiktning en tydlig bild av bostadens elektriska status, vilket kan vara avgörande för affären. För befintliga husägare är det rekommenderat att regelbundet med några års mellanrum låta utföra ett IN Eltest för att säkerställa att installationerna är moderna, säkra och effektiva.

Framför allt är det viktigt att en auktoriserad elbesiktningsman kontrollerar din el när du misstänker att något inte fungerar som det ska, eftersom felen kan leda till stora skador på både egendom och människa. Tänk på att du som ägare inte bara är ansvarig för den fasta elen i din bostad, utan även att de elektriska apparater som du kopplar in är hela och säkra att använda.

 

Vad innehåller en elbesiktning och vad är priset?

Innehållet i en besiktning kan variera beroende på den specifika bostaden. Sallén utför IN Eltest/elbesiktning i villa, lägenhet och andra slags bostäder/hus. När våra besiktningsmän utför besiktningen kontrollerar vi bland annat:

Elcentral

Jordfelsbrytare

Säkringar

Synlig el såsom lampor, uttag och kablar

Dosor och strömbrytare, via stickprovskontroller

Därefter upprättas ett protokoll över elbesiktningen, som du självklart får tillgång till.

Om något inte fungerar som det ska kan vi självklart även reparera det. När besiktningen är utförd och eventuella fel är fixade så får du ett kvalitetbevis som visar fastighetens goda elstandard.

Följ länkarna nedan för installationsförfrågan och läsa mer om Salléns IN Eltest. Genom att regelbundet låta Salléns auktoriserade elektriker genomföra elbesiktning kan du känna dig trygg med att ditt hem är säkert och att eventuella brister åtgärdas i tid. Det bidrar till din och din familjs säkerhet och är dessutom en viktig del av husköp och försäljning.Besiktningen är dessutom avdragsgill i samband med köp eller försäljning av bostad! 

 
 

Kontakta oss så berättar vi mer