Eluttag utomhus – riktlinjer och säkerhet

Att ha eluttag utomhus är praktiskt, bekvämt och ger dig möjlighet att använda elektriska apparater och verktyg i trädgården eller på din uteplats. Det finns dock en del regler och riktlinjer som vägguttag utomhus måste uppfylla för att inte riskera några olyckor.

Här går vi igenom vad som gäller för att installera och använda eluttag utomhus!  
 

Krav och IP-klassning

I Sverige finns tydliga regler och riktlinjer som styr installationen och användningen av eluttag utomhus. Eftersom vägguttag utomhus utsätts för mer väder och vind och ströms lättare leds i fukt så är det absolut nödvändigt att dina eluttag ute är säkra att använda, har installerats på rätt sätt och bara används till apparater som är gjorda för att användas just utomhus.

Ett eluttag utomhus måste alltid:

Vara skyddsjordat

Ha en jordfelsbrytare (gäller installation av nya eluttag)

Installeras av en behörig elektriker

Vägguttag utomhus delas in i olika så kallade IP-klasser, beroende på var det sitter och belastning. Exempelvis kan ett eluttag som installeras på en inglasad balkong ha lägre IP-klassning än ett vägguttag utomhus som inte skyddas av tak.

Våra elektriker på Sallén ser till att ditt eluttag är korrekt skyddsjordat och säkert att användas ute. Vi har koll på alla regler och riktlinjer och hjälper dig självklart även med exempelvis petskydd och regnskydd till dina eluttag utomhus.
 

Vägguttag utomhus – tänk på detta!  

Det finns flera saker att tänka på vid installation av vägguttag utomhus. Dels vilken placering som är bäst för ditt ändamål och dels vilken typ av apparat eller produkt som du tänkt att koppla in i uttaget. Eftersom el leds bättre i fuktiga miljöer kräver även en elinstallation utomhus mer eftertanke när det kommer till elsäkerhet. Det är alltid viktigt att tänka på elsäkerheten men utomhus är det extra viktigt att man inte slarvar med sina eluttag. Vi hjälper dig med en korrekt installation!

 

Använd apparater gjorda för utomhusbruk

Det är viktigt att du använder lämpliga och säkra apparater till ditt eluttag utomhus. Använd bara apparater som är avsedda för utomhusbruk och som har rätt IP-klassning för uttaget och ändamålet. Att använda apparater eller belysning avsett för inomhusbruk utomhus innebär stora risker eftersom dessa inte har samma fuktmotstånd och säkerhet – även om själva eluttaget är korrekt installerat och jordat. Det kan dessutom innebära livsfara att koppla in apparater som kräver skyddsjordning och är avsedda att använda utomhus i ett ojordat uttag inomhus.

Det finns dock vissa elektriska verktyg/apparater som är gjorda för att användas utomhus men som inte är fuktskyddade, som exempelvis en borrmaskin. Var därför noggrann med att bara använda dessa verktyg/apparater när det är torrt ute och i enlighet med vad som står i bruksanvisningen.
 

Vad ska ditt eluttag utomhus användas till?

Vet du redan innan installationen vad ditt vägguttag utomhus ska användas till? Om du redan nu vet att uttaget kommer användas till exempelvis ett spabad är det viktigt att säkerställa rätt säkerhet och kapacitet för ändamålet. Även mindre elektriska apparater, som exempelvis belysning, kräver rätt IP-klassning och jordning, men särskilt vid vatten och större elbelastning är det extra viktigt att ha full koll på vad som gäller för ditt eluttag utomhus. Överbelastning kan leda till överhettning och brandrisk.

Fundera också över om du behöver installera flera uttag för att kunna ansluta olika apparater samtidigt!
 

Kontrollera ditt vägguttag regelbundet

För att säkerställa en långvarig och säker användning av eluttag utomhus är regelbundet underhåll nödvändigt. Kontrollera regelbundet uttaget för tecken på skador, slitage eller fuktinträngning. Låt en elektriker byta ut eller reparera skadade uttag och kablar omedelbart för att undvika risker om du ser skador eller på något sätt märker att elen inte fungerar som det ska. Se också till att uttaget inte är belamrat med löv eller skräp som kan blockera ventilationen och öka risken för överhettning. Kontrollera alltid att inga sladdar har skadats eller klämts innan du kopplar in en apparat i uttaget.
 

På vilken höjd ska eluttag utomhus sitta?

Det finns regler för på vilken höjd eluttag utomhus måste installeras. Denna höjd regleras av vilken IP-klassning vägguttaget har, vilket alltså styrs av vad det ska användas till och var det ska installeras. Ju högre IP-klass eluttaget har, desto lägre får du placera uttaget. Exempelvis vägguttag med klass IPX3 (den lägsta IP-klassningen för vägguttag utomhus som inte är under tak) måste installeras minst 50 cm upp från marken. Säkerhetsrekommendationen är att alla eluttag som sitter lägre än 170 cm från marken bör ha petskydd för att minimera risken att barn skadar sig
 

Vi installerar din el utomhus

När det gäller eluttag utomhus är säkerheten alltid viktigast, eftersom uttagen och elen du använder måste klara fukt, väder och vind. När du anlitar oss på Sallén för din installation av el utomhus kan du känna dig trygg med att våra erfarna elektriker alltid har full koll på vilka regler som gäller för dina eluttag och behov, och att din el är trygg och säker att använda. Förutom ny installation kan vi även hjälpa dig med kontroller av såväl eluttag som jordfelsbrytare och byte av befintliga vägguttag. Kontakta oss idag så hjälper vi dig!