Grön teknik 2024 - vad gäller?

Du kan sedan 1 januari 2021 få skattereduktion för kostnaden för arbete och material vid installation av grön teknik. Det fungerar på liknande sätt som med ROT och RUT där du får avdraget direkt på fakturan.

Grön teknik gäller för privatpersoner som installerar laddbox, solceller eller solcellsbatterier (energilagring). För grön teknik ges Skattereduktion om:

20 % för installation av nätanslutet solcellssystem.

50 % för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.

50 % för installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Den gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Villkoren för skattereduktionen och förutsättningarna för att få stöd kan du läsa mer om på skatteverket.se/gronteknik

 

Kan jag få skattereduktion för grön teknik?

Det finns vissa förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att du ska kunna ta del av avdraget:

1. Du behöver ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

2. Ta reda på vilka arbeten som ger rätt till skattereduktion och vad som gäller för din bostad. Läs om vilka arbeten som är godkända på Skatteverket. Godkända arbeten – grön teknik | Skatteverket

3. Även företaget du anlitar måste uppfylla vissa villkor för att du ska få skattereduktion för installation av grön teknik.

Du kan läsa mer om hur skattereduktion för grön teknik och hur det fungerar på skatteverket.se/gronteknik

 

Hur går jag till väga för att ta del av skattereduktionen?

Om du har rätt till skattereduktion är det bra att veta att:

1. Företaget du anlitar gör avdrag för skattereduktionen på din faktura för kostnaderna för arbete och material. Du måste ge företaget rätt uppgifter.

2. När installationen är utförd och betalad får företaget du anlitat ansöka om utbetalning för skattereduktionen från Skatteverket. Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter att du betalade för installationen.

3. Den skattereduktion som du har fått godkänd under året finns förifylld på din deklaration året efter. Det är först när du godkänner din deklaration som du begär din slutliga skattereduktion. Det är därför viktigt att du kontrollerar att avdraget stämmer.

Läs mer på skatteverket.se/gronteknik

 

Vad gäller för dig med näringsfastighet?

Skattereduktion för installation av för grön teknik omfattar inte näringsfastigheter. Skattereduktion för grön teknik avser installationer i

1. Ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion

2. En lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av den som begär skattereduktion

3. En byggnad under uppförande som ägs av den som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Näringsfastigheter räknas inte som bostad.

Kontakta oss så berättar vi mer