Höjt avdrag vid installation av solceller

Om du ska installera grön teknik, t.ex. solceller på ditt hustak, kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från oss.

Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller som låter dig generera egen elektricitet. Avdraget på fakturan höjs från 15 till 20 procent.

Källa: skatteverket.se

Kontakta oss så berättar vi mer