Höjt avdrag vid installation av solceller

Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller som låter dig generera egen elektricitet. Avdraget på fakturan höjs från 15 till 20 procent.

Om du ska installera grön teknik, t.ex. solceller på ditt hustak, kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från oss.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Men det finns undantag för vad som ingår i de avdragsgilla kostnaderna. En skylift eller resekostnader är till exempel inte avdragsgilla. För att underlätta har Skatteverket gjort en schablon som gäller när du installerar solceller till fast pris och den är tre procent av det totala beloppet. För att räkna ut vad du ska betala tar du alltså totalbeloppet x 0,97 och sen drar du av 20 procent i grönt avdrag. Ett enklare sätt att räkna är att skatteavdraget blir 19,4 procent av totalkostnaden (innan höjningen av avdraget var skatteavdraget 14,55 procent av totalkostnaden).

Vad gäller om jag själv köper in materialet och låter en elinstallatör göra installationsarbetet?

Om du själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. Du kan alltså inte få skattereduktion för materialkostnaden i detta fall.

Vad gäller vid installation av laddbox för elbilsladdning, höjs även detta bidrag?

Nej, Grön teknik-avdraget vid installation av laddbox förblir oförändrat med en skattereduktion om 50%.

[Källa: Skatteverket]

Kontakta oss så berättar vi mer