Är solceller en lönsam investering?

Att sätta solceller på sitt tak är inte bara bra för miljön – det är också bra för plånboken.

I kölvattnet av pandemin, kriget i Ukraina och den energikris som detta medfört med stigande elpriser i Sverige har intresset för att producera sin egen el via solceller på taket ökat kraftigt de senaste sex månaderna.

Men är det verkligen lönsamt att installera solceller?

Det korta svaret är Ja, men hur lönsamt det är samt hur lång tid det tar tills din solcellsanläggning är återbetald beror såklart på flera faktorer. Gällande elpris, befintlig elförbrukning, huvudsäkringens storlek, tillgänglig yta på ditt hustak och ekonomin i investeringen är några av de förutsättningar som avgör hur lönsamt det är för just dig. Läs mer om att installera solceller!

Vilken är den vanligaste frågan, eller frågorna, du får i din roll som säljare av solcellsanläggningar?

Det är utan tvekan "Hur stor anläggning kan jag ha på mitt hustak, hur mycket skulle det kosta mellan tummen och pekfingret samt hur lång tid tar det innan min investering är återbetald?".

Svaret på hur stor anläggning som du bör, eller kan, installera beror på flera faktorer och inget hustak eller dess förutsättning är det andra likt. När det kommer till kostnaden för en installation av en solcellsanläggning så menar nog de flesta investeringskostnaden men vad som egentligen är mest intressant är den beräknade återbetalningstiden. En normal installation ligger i dagsläget på ca 8-10 år i återbetalningstid, men i vissa fall längre och i vissa fall kortare. Det beror helt och hållet på de förutsättningar som du som kund går in med när du völjer att investera i en solcellsanläggning på ditt hus.

Huruvida en investering i en solcellsanläggning är lönsam eller ej beror som sagt på flera olika faktorer varav gällande elpriser, tillgänglig yta på ditt hustak, befintlig elförbrukning, huvudsäkringens storlek, ekonomin i investeringen (t.ex. kontantbetalning eller lånefinansierat), lutning och riktning på ditt hustak samt eventuellt skuggande föremål på omkringliggande tomtmark är några av dem. Läs mer om vad som påverkar mest vid dimensioneringen av din solcellsanläggning!
 


Bild. En solcellsanläggning på 10 kW installerad på en villa med en uppskattad årlig elförbrukning på 18 000 kWh. I exemplet har vi räknat med en investeringkostnad på 129.000 kr inkl 20 % skattereduktion samt ett rörligt elpris på 2 kr/kWh inkl påslag och avgifter. Vi har även räknat med att solcellsanläggningen producerar 9000 kW och att 50 % används och 50 % säljs ut på elnätet.


Vilket väderstreck är det mest optimala för en bra produktion av solel?

Söderläge, men det kan även vara gynnsamt med ett öst/väst-läge på solpanelerna med tanke på att vi normalt sett förbrukar mest energi på morgonen och kvällen. Det vill säga, ur ett rent ekonomiskt perspektiv kan det alltså vara lika bra att placera solpanelerna på båda sidorna av taket om huset är placerat i öst/västlig riktning.

Batterilagring, är det värt att lägga pengar på?

Nej, batterier för lagring av solel är idag relativt dyrt i förhållande till batteriernas lagringskapacitet. I de allra flesta fall är det mer lönsamt att sälja sin överskottsel till elbolagen än att lagra den för eget bruk. Men detta är något som vi såklart gör individuella bedömningar på uifrån varje enskilt förfrågningsuppdrag.

Om jag vill sälja el, vad behöver jag tänka på?

Du behöver ha ett elhandelsavtal för att kunna sälja el ut på elnätet. En förutsättning för att få skattereduktion när du säljer solel är att man är en så kallad mikroproducent. Detta regleras av två lagar och framförallt den ena - skattelagen. Att vara mikroproducent innebär kortfattat att du inte får producera mer el än du förbrukar på årsbasis, dvs. om du förbrukar 10.000 kWh per år så får du inte producera mer än 10.000 kWh för att klassificeras som en mikroproducent. Det har dock ingen betydelse om du producerar mer en enskild månad så länge den sammantagna produktionen inte överstiger din årsförbrukning i fastigheten.

Så, håller man sig inom ramen för lagstiftningen gällande mikroproduktionsbegreppet så får man som solelsproducent i dagsläget en skattereduktion om 60 öre/kWh vilket medför att det du producerar och säljer blir lönsamt.

Är det långa leveranstider för att få en solcellsanläggning installerad?

Just nu, våren 2023, ligger leveranstiden generellt sett i branschen på ca 6 månader, men detta varierar såklart med efterfrågan. Ser man till själva installationen så är det ca 1-3 dagar i normalfallet. Efter detta tillkommer elnätsbolagens godkännande, vilket i normalfallet ligger på ca 1-3 veckor.

Kontakta oss så berättar vi mer