Berg-/jordvärmepump

Vi säljer, installerar och utför underhållsservice på de flesta märken på den svenska marknaden, bland annat Nibe och Bosch.

Med en berg- eller jordvärmepump tar du vara på den lagrade energin i marken och förser dig själv med värme och varmvatten, samt kyla under varma sommardagar.

En berg-/jordvärmepump består av en värmepump inomhus och ett kollektorsystem utomhus som utvinner värme från den lagrade solenergin med hjälp av en kollektorslang som sänks ner i ett borrhål i berget eller i jorden där vätskan i slangen leds till värmepumpen. Förutom att berg-/jordvärmepumpen är effektiv och använder en stor del förnybar energi som minskar ditt klimatavtryck kan den även hjälpa dig att sänka dina energikostnader. Den enda energin du betalar för är den el som driver värmepumpen.

Låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi mer!

Principskiss Bergvärme
Principskiss Jordvärme