Luft-vattenvärmepump

Att installera en luft-vattenvärmepump till ditt vattenburna värmesystem sänker effektivt dina uppvärmningskostnader.

En luft-vattenvärmepump lämpar sig bra i samma slags hus som passar för en berg-/jordvärmepump men den stora skillnaden är att det är billigare att investera i luft-vattenvärme än berg-/jordvärme. Det är även en smidigare installation där du inte behöver borra eller söka om tillstånd hos kommunen.

Har du pool?

I så fall är en luft-vattenvärmepump ett perfekt komplement. Genom att utnyttja värmepumpen till poolvärme går det att värma poolen långt in på hösten och kalla sommardagar utan att det "kostar skjortan".

Låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi mer!

Principskiss luft-vattenvärme