Luftkonditionering | AC

Med ett energisnålt kylaggregat från Kaisai kyler du din fastighet på ett effektivt sätt.

Enheten urskiljer sig med elegant och smidig design samt integrerad WiFi-funktion som standardtillbehör. Med Flys WiFi är det bekvämt att styra luftkonditioneringen och den moderna trådlösa fjärrkontrollen möjliggör hantering av 3 extra funktioner: självrengöring av förångaren (Self Clean), konstant 8°C värme (Heating 8°C) samt temperatursensorn i fjärrkontrollen (Follow Me).


Köldmedie: R32.

Utetemperaturområde: från -15 till 50°C i kylläget.

WiFi-funktion ingår som standard - bekväm och smidig styrning av enheten.

Inställningsminne för enhetens jalusier.


*I installerat & klart ingår väggmonterat kylaggregat Kaisai Fly 09 / 12 / 18 / 24 luftkonditionering samt installation och inkoppling på befintlig förberedd el (jordad anslutning krävs). Montering på väggkonsol (max 1,5 meter från mark). Isolerade kopparrör upp till 5 meter. Kanaler i vit plast. En håltagning i normal vägg med träfasad / lättbetong. Resa max 30 km från Uppsala centrum (reskostnad utöver 30 km tillkommer). Kostnad för eventuell åtgärd av brister i befintliga elinstallationer samt elcentral på grund av ej fackmannamässigt utförda installationer tillkommer. Alla priser är inklusive moms och ROT-avdrag.