Elentreprenad

Vi utför både stora och små elinstallationsprojekt i hela Mälardalen i samband med ny-, om- och tillbyggnation inom bostad, energi, handel, hotell, idrott / kultur, industri, infrastruktur, kontor, skola och vård. Genom erfarenhet och kompetens kan vi bidra i projektets alla skeden - från projektering till slutbesiktning.

Vi är specialister inom elinstallation, kraftförsörjning (elkraftsmontage och ställverksmontage), automation (instrumentmontage och styrsystem), belysning, tele, larm, brandlarm, passagesystem, nätverk, inomhusnät för mobiltäckning, wifi och fiber.

Våra kunder finns inom offentlig och privat sektor, kontor och hotellverksamhet, kommersiell verksamhet, bostadssektorn samt processindustrin (läkemedel, kemi, stål, papper, massa) och energisektorn (värme, vatten, biogas, kärnkraft).

PARTNERING / SAMVERKAN

Vi har lång erfarenhet från olika typer av projekt i samverkan (partnering), både som utförande- och totalentreprenad, och vi tror att denna typ av arbetssätt i många fall är det bästa sättet för att i tid uppnå färdigställda projekt, med hög kvalitet och till rätt pris. Genom att tillsammans med våra kunder utnyttja våra samlade erfarenheter på bästa sätt, kan vi erbjuda en entreprenadform som i slutändan leder till fler nöjda kunder.