Får en privatperson installera solceller själv?

Att montera solpaneler är ett smart och populärt alternativ för de som vill minska sitt klimatavtryck och sina energikostnader. Investeringen innebär såklart en installationskostnad, vilket får många att undra: Får man montera solceller själv?

 

Vad du kan göra själv inom en solcellsinstallation

Det enkla svaret på frågan är: Nej, en privatperson får inte installera solceller själv. Denna typ av elarbeten måste nämligen utföras av en behörig elektriker. Det finns dock vissa delar av processen som du som obehörig får göra själv!

1. Planera
Till att börja med så kan du vara högst delaktig i planeringen, vilket är en viktig del i processen att montera solpaneler. Det är du som bestämmer var på din tomt eller tak som panelerna ska sättas, även om en certifierad solcellsinstallatör såklart hjälper dig reda ut vilken plats, väderstreck och lutning som ger maximal effekt.

2. Ansöka om eventuella tillstånd
En annan viktig del av processen som du får ansvara för är bygglovsansökan och andra eventuella tillstånd – om det krävs. I många fall behövs inget bygglov för solcellsinstallation, men det är viktigt att kolla upp vad som gäller.

3. Inköp och transport
Du får också ansvara för val, inköp och transporten av solpanelerna, om du till exempel hoppas på att kunna hitta ett billigare pris än installationsföretaget gör. Många installationsföretag har dock tillgång till billigare priser och fraktalternativ vilket ofta ger ett slutpris som är svårt att matcha som privatperson.

4. Förbereda taket och panelerna
Du får och bör såklart också förbereda taket där solpanelerna ska monteras, exempelvis genom att rengöra taket och säkerställa att det är i gott skick. Du får också själv bära upp panelerna på taket när de har levererats.

5. Montera fästen
Slutligen så får du montera själva fästena till solpanelerna själv, om du vet hur detta görs säkert och korrekt. I de allra flesta fall är det dock mycket smidigare och säkrare att låta en certifierad solcellsinstallatör göra detta på ett fackmannamässigt sätt i samband med installationen.

 

Arbete som kräver en certifierad solcellsinstallatör

Även om du helst hade velat montera solcellerna själv, så kräver det ändå en certifierad solcellsinstallatör/elektriker. En certifierad solcellsinstallatör tar hand om alla elektriska anslutningar och säkerställer att allt är korrekt installerat, fungerar och säkert att använda.

Den främsta anledningen till varför du som obehörig inte får montera solceller själv är helt enkelt på grund av de stora säkerhetsriskerna, både under själva installationen och när solpanelerna används. Felaktig installation kan leda till allvarliga skador på både människa och egendom, som exempelvis brand och elektriska stötar.

Efter installationen är det också viktigt att hela systemet inspekteras och godkänns. Detta är en mycket viktig säkerhetsåtgärd för att du ska få använda de nya solpanelerna. En certifierad solcellsinstallatör har den kunskap, utbildning och erfarenhet som krävs för att genomföra dessa kontroller samt felsökning och service av solcellsanläggningen.

 

Därför bör du inte installera solceller själv

Det finns alltså vissa delar av processen som du får utföra själv, men aldrig de delar som berör avancerade elektriska installationer och anslutningar. Det är dock viktigt att tänka på att många installationsföretag bara utför jobb där de sköter hela installationen från start till mål. Du kan alltså ha svårt att hitta en installatör som vill utföra ett jobb som en privatperson har påbörjat. Anledningen till detta är delvis på grund av lönsamhetsskäl, men framför allt för att kunna garantera säkerheten, för att alla garantier ska gälla, samt att från början säkerställa att det material som du köpt och monterat passar för installationen.

Om du vill montera solceller själv för att spara pengar bör du ha i åtanke att installationsföretag ofta får köpa in och frakta solpanelerna till ett billigare pris. Du får inte heller nyttja avdraget för grön teknik om solcellerna inte har köpts in av samma företag som installerar dem. Slutligen så kan en erfaren solcellsinstallatör beräkna var och i vilken lutning dina solpaneler bör monteras för maximal effekt. Om du bestämmer läget själv, och solcellerna placeras i en sämre vinkel eller väderstreck än rekommenderat, är det troligt att även detta bidrar till extra kostnader. Det är alltså inte säkert att du har något att vinna ekonomiskt på att lösa delar av installationen själv, snarare tvärtom.

Det är också viktigt att vara medveten om att många försäkringar och garantier inte gäller om du monterat solcellerna själv. Det är till exempel vanligt att din hemförsäkring inte täcker skador som uppstått när du själv utfört arbete som i första hand borde ha utförts av en certifierad solcellsinstallatör. Skulle själva solcellerna sluta fungera är det också sannolikt att du inte har rätt till samma garantier som en behörig installatör får.

 

Vi monterar dina solceller

Är du intresserad av att montera solpanel på ditt hus, fastighet eller företag? Våra certifierade solcellsinstallatörer på Sallén hjälper dig med en smidig och säker installation av solceller, för alltifrån det lilla fritidshuset till stora fastigheter och lantbruk. Hos oss får du snabba leveranser, trygg installation, en och samma kontaktperson genom hela processen och såklart bästa totalpris. Vi skräddarsyr ett solcellspaket som passar dig och ditt hushåll eller verksamhet bäst – kontakta oss idag så berättar vi mer!

Kontakta oss så berättar vi mer